לראשונה בארץ, משדר הבחירות יונגש לכולם

בחירות 2019

לראשונה בארץ, משדר הבחירות יונגש לכולם משדר בחירות שנערך ביום 17.9.2019, ונעשה באופן מיוחד בהנגשה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראייה ומוגבלות קוגניטיבית. https://youtu.be/vkw4xhrRnqU

משדר בחירות מיוחד</br> מונגש קוגניטיבית

בחירות 2019

בחירות 2019 | משדר בחירות מיוחד בהנגשה לבעלי מוגבלויות שמיעה ראייה ומגבלות קוגניטיביות משדר בחירות שנערך ביום 17.9.2019, ונעשה באופן מיוחד בהנגשה לבעלי מוגבלויות שמיעה, ראייה ומגבלות קוגניטיביות.