סקר ניידות בתחבורה לאנשים עם מוגבלויות

סקר ניידות בתחבורה לאנשים עם מוגבלויות סקר רחב היקף שנשלח לכלל מבוטחי ביטוח לאומי על מנת ללמוד על תפקוד לצרכים בניידות בתחבורה הציבורית. על מנת לאסוף מידע מכלל האוכלוסייה הונגש הסקר גם לשפה פשוטה ולצד הסקר הרגיל ניתנה למבוטחים אפשרות למלאו גם בגרסה מונגשת לשפה פשוטה. הסקר נעשה עבור ארגון הג’וינט.  

כנסת- טופס הגשת מועמדות למשרה

כנסת- טופס הגשת מועמדות למשרה מסמך שהונגש בעבור כנסת ישראל ונועד לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית להציע מועמדות למשרה בכנסת. מסמך זה מהווה דוגמה כיצד ניתן ואפשר להתאים תהליך מורכב הכולל מידע רב, גם לצרכים של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית למעבר למסמך לחץ כאן