israel21c</br>31/01/2021

כתבה שפורסמה ב-israel21c.org כתבה המתארת שיתוף פעולה של המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית עם ארגון ספיישל אולימפיק. הפרויקט נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות שכלית להעביר לאנשי הרפואה המטפלים בהם מידע אשר יאפשר לספק להם טיפול המותאם לצורכיהם והעדפותיהם. לקיראת הכתבה לחצו כאן

פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית ‘סדר יום’

פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית ‘סדר יום’ פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית הרדיו ‘סדר יום’ ברשת כאן ב’, מספרת על הפישוט הקולי במשדר הבחירות 2020 בכאן חדשות11 (תאריך התוכנית: 2.3.20).