פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית ‘סדר יום’

פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית ‘סדר יום’ פרופ’ שירה ילון-חיימוביץ בתוכנית הרדיו ‘סדר יום’ ברשת כאן ב’, מספרת על הפישוט הקולי במשדר הבחירות 2020 בכאן חדשות11 (תאריך התוכנית: 2.3.20).