חוברת הסבר </br>“הזכויות שלי כעובד”

הזכויות שלי כעובד

חוברת הזכויות שלי כעובד חוברת שנעשתה בעבור אלווין ישראל בשנת 2014 וחודשה בשנת 2020. מטרת החוברת לספק מידע פשוט בכל הנוגע לזכויות של עובדים במקומות תעסוקה. למעבר למסמך לחץ כאן

אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה הציבורית

אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה ציבורית

אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה הציבורית מסמך שהונגש עבור משרד הרווחה – האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית – בשנת 2011. אחד הפרויקטים הראשונים שנעשו בישראל בתחום ההנגשה הלשונית. למעבר למסמך לחץ כאן

מילון מושגים – להיות סטודנט באקדמיה

להיות סטודנט

מילון מושגים – להיות סטודנט באקדמיה מילון מושגים לסטודנט באקדמיה. פרויקט שנעשה בשנת 2019 במסגרת תוכנית “להיות סטודנט” של ג’וינט ישראל מעבר למוגבלות ונועד לסייע לסטודנטים בתוכנית בתהליכי הקליטה והשילוב במוסד אקדמי למעבר למסמך לחץ כאן

אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלות

אמנה אנשים עם מוגבלויות

אמנה לזכויות אנשים עם מוגבלויות פרויקט של נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות. פישוט לשוני וייצוגים גרפיים לכלל אמנת האום בדבר זכויות של אנשים עם מוגבלות למעבר למסמך לחץ כאן