הנגשה של דו”ח מבקר המדינה

דוח מבקר המדינה

הנגשה של דו”ח מבקר המדינה הנגשה קוגניטיבית של הפרק הדן בשמירה על זכויות של אנשים עם מוגבלות בתהליכים משפטיים, מתוך דו”ח מבקר המדינה לשנת 2018. למעבר למסמך לחץ כאן