הנגשה של סדר יום- נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות​

במסגרת ציון היום הבינלאומי לזכויות של אנשים עם מוגבלות התקיים כנס של נציבות שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לקראת הכנס, הונגשה התוכניה (סדר היום) של הכנס בשפה פשוטה.