בחירות 2019

בבחירות שהתקיימו בספטמבר 2019 לקח על עצמו "כאן", תאגיד השידור הציבורי לקיים משדרי בחירות של כולם, לכולם.

במסגרת הנגשת השידורים ביצע המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית פישוט קולי של המהדורה המרכזית והמדגם של תוצאות הבחירות.