איך להגן על עצמנו משריפה?

פרויקט שנעשה בשיתוף ג'וינט ישראל-מסד נכויות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ושירותי כבאות והצלה לישראל בעקבות השריפה הגדולה בכרמל בה נדרשו לפנות גם אנשים עם מוגבלות שכלית ממסגרות ונותני השירותים