המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית עושה פישוט קולי למשדר הבחירות.