חוברת ההנחיות להנגשה קוגניטיבית

צוות המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית הינו חלק מצוות היועצים של "מודל עיר נגישה שהם".

"מודל עיר נגישה שוהם' הינו מודל מקצועי יישומי שמטרתו להציג את הפרקטיקה של

הנגישות בפועל. היוזמה לפרויקט והמימון המרבי ליישומו ניתנו על ידי קרנות הביטוח

הלאומי וקרן שלם.

מטרת המסמך לספק ידע תיאורטי כללי בנושא 'הנגשה קוגניטיבית' ולחשוף את הקורא למגוון עקרונות העבודה המומלצים לצורך ההנגשה הקוגניטיבית של המרחב הבנוי, המרחב הפתוח והשרות הציבורי הניתן ברשות.

מסמך זה נועד להעלות למודעות צרכים של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית

הבאים לצרוך שירותים ברשות וכן לסרוק אפשרויות למענים קוגניטיביים הרלוונטיים להליכי

ההנגשה.