מילון מושגים -
להיות סטודנט באקדמיה

מילון מושגים לסטודנט באקדמיה. פרויקט שנעשה בשנת 2019 במסגרת תוכנית “להיות סטודנט” של ג’וינט ישראל מעבר למוגבלות ונועד לסייע לסטודנטים בתוכנית בתהליכי הקליטה והשילוב במוסד אקדמי