קורס מפשט לשוני שפתי

השנה המאתגרת שעברה ועוברת על כולנו כחברה וכפרטים המחישה את החשיבות מחד והקושי
מנגד של הנגשת המידע. על אחת כמה וכמה בעת שהמידע משתנה ומתעדכן כל הזמן.
בעוד עבור כולנו זו היתה משימה מורכבת, הרי שעבור אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, בתנאים
הנוכחיים, זו היתה משימה כמעט בלתי אפשרית.

אפשר גם אפשר להנגיש את המידע כך שיהיה נגיש עבור כולם – כולל אנשים עם מוגבלות
קוגניטיבית. ועכשו ניתן גם ללמוד כיצד עושים את זה!

אנו שמחות לעדכן כי ב28/4 (מעט אחרי חג הפסח) עתיד להיפתח, לראשונה בישראל, קורס
מפשט לשוני שפתי. במהלכו יוכשרו המשתתפים להנגשת מידע לקהל יעד של אנשים עם מוגבלות
קוגניטיבית.

למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודת מפשט לשוני שפתי על ידי האגף להכשרה מקצועית
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

פרטים מלאים על הקורס ופרטי התקשרות בדפי המידע המצורפים.