לראשונה, קורס מפשט לשוני שפתי ומפשט לשוני גרפי

בתחילת ספטמבר עתידים להיפתח לראשונה קורסי מפשט לשוני שפתי ומפשט לשוני גרפי בקריה האקדמית אונו. 

הקורס ינוהל על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית יחד עם היחידה ללימודי תעודה והמשך בקריה האקדמית אונו.

במהלך הקורס יוכשרו המשתתפים להנגשת מידע לקהל יעד של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.

למסיימי הקורס בהצלחה תוענק תעודת מפשט לשוני על ידי האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מצורפים דפי מידע של שתי המגמות של הקורס- מגמה לשונית ומגמה גרפית.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות ליחידה ללימודי תעודה והמשך בקריה האקדמית אונו- פרטי ההתקשרות המלאים בדפי המידע

או באופן ישיר לרכזות ההרשמה:

עדי- 050-7988007

חופית- 050-6372721